↓ Spring naar submenu

Certificering nieuwe blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven voorzien een blusgasinstallatie en het onderhoud ervan van een certificaat. Hiermee kunnen opdrachtgevers, autoriteiten en verzekeraars worden overtuigd dat de blusgasinstallatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

CIBV certificeert blusgasinstallatiebedrijven per 1 juli 2019  conform CIBV 1233 Versie 4.0.1 van November 2018 (zie onderaan deze pagina). Besluiten van Werkgroep G zijn bindend en worden integraal onderdeel van dit schema. De besluiten worden als besluit op de besluitenlijst van het CCV Deskundigenpanel Brand gepubliceerd op de website van het CCV. Bezwaren tegen een interpretatie van werkgroep G worden als beroepsprocedure van CIBV afgehandeld.

RvA accreditatiemerk voor CIBVCIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor certificatie conform CIBV 1233 versie 4.0.1, zie de RvA scope CIBV.

De door CIBV voor f-gassen brandbeveiliging gecertificeerde bedrijven zijn vermeld op de pagina met gecertificeerde bedrijven, waarbij is aangegeven of de certificatie al onder RvA accreditatie is.

Het certificatieschema heeft de steun van brandweer, verzekeraars en de brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland in Nederland.

Soms is het gewenst dat de volledige beveiliging (inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen) onafhankelijk wordt beoordeeld. Dan kan productcertificatie worden aangevuld met een inspectie conform het VBB Inspectieschema (zie voor de geldende versie hetccv.nl).

Bedrijfscertificatie brandbeveiligingsinstallaties met f-gassen (o.a. FM 200)

Blusgasinstallaties met HFK’s (o.a. het blusgas FM 200) mogen alleen worden aangelegd en onderhouden door een conform BRL 100 gecertificeerd bedrijf. CIBV is voor certificatie van f-gassen door de Minister van Economische zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat erkend als enige keuringsinstantie voor stationaire brandbeveiligingssystemen. CIBV beoordeelt deze bedrijven vanaf 2016 op basis van de BRL 100 versie 2.0.

RvA accreditatiemerk voor CIBVCIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor certificatie conform de BRL 100 versie 2.0. zie de RvA scope.

De door CIBV voor f-gassen brandbeveiliging gecertificeerde bedrijven zijn vermeld op de pagina met gecertificeerde bedrijven, waarbij is aangegeven of de certificatie onder al onder RvA accreditatie is.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Certificatie nieuwe blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Voorbeeld certificaat blusgasinstallatieAls waarborg dat een nieuwe blusgasinstallatie volgens de normen is aangelegd, wordt bij oplevering  een CIBV 1233 installatiecertificaat voor de blusgasinstallatie verstrekt. Een voorbeeld van dit certificaat is hiernaast afgebeeld. Op dit certificaat is aangegeven welke onderdelen van de blusgasbeveiliging door het blusgasinstallatiebedrijf onder certificaat zijn geleverd.

Certificatie onderhoud blusgasinstallatie conform CIBV 1233

Als waarborg dat het onderhoud aan een blusgasinstallatie volgens de normen wordt uitgevoerd, wordt na onderhoud een CIBV 1233 onderhoudscertificaat voor de blusgasinstallatie verstrekt.

Toelichting certificeringsprocedure blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Tekst om in een bouwvergunning, bestek e.d. op te nemen hebben wij opgenomen in de besteksomschrijving die onderaan deze pagina te downloaden is.

Top