↓ Spring naar submenu

Certificatie kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001

Bedrijven en (overheids)instellingen leveren producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en klanten. Toenemende (inter)nationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit. Het begrip kwaliteit wordt in het licht van deze ontwikkelingen dan ook steeds vaker vertaald naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Het streven naar het leveren van kwaliteit volgens de bovenstaande definitie vraagt van bedrijven en instellingen om een doelmatige inzet van (bedrijfs)middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klanttevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

Het schema heeft een generiek karakter, wat in de praktijk betekent dat de norm toepasbaar is op elke organisatie, ongeacht de bedrijfsactiviteit, de omvang en het aantal tewerkgestelde medewerkers of de sector waarin de organisatie in kwestie actief is, zowel nationaal als internationaal. De huidige normversie ISO 9001:2015is dan ook toepasbaar in alle organisaties.

De audits en certificering voor ISO 9001 worden uitgevoerd door Bureau Veritas Certification die hiervoor door de RvA is geaccrediteerd. Een gebundelde aanpak van het certificatie-proces voor uw bedrijf draagt bij aan een effectieve uitvoering.

Aanvragen certificatie ISO 9001

Het aanvragen van certificatie gaat bijzonder eenvoudig. Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Veritas logo
Top