↓ Spring naar submenu

REOB erkenning van onderhoudsbedrijven

REOB gecertificeerde bedrijven voeren onderhoud uit aan blusmiddelen. De organisatie van deze bedrijven voldoet aan het CCV REOB (betekenis REOB: Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) certificatieschema. De monteurs hebben de REOB opleiding gevolgd.

CIBV verzorgt de certificering van onderhoudsbedrijven voor blusmiddelen.

RvA logo CIBV kleinstCIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de deze certificatieschema’s (RvA scope CIBV).

De bedrijven die CIBV voor het schema positief heeft beoordeeld, moeten het CCV Certificatiemerk op de bekende gele onderhoudsetiketten afbeelden. Dit certificatiemerk op de gele onderhoudsetiketten is het herkenningsteken dat blusmiddelen onder certificatie zijn onderhouden.

De erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van het onderhoud door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft het onderhoud aan kleine blusmiddelen zoals draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Een erkend onderhoudsbedrijf kan de erkenning aantonen door middel van het certificaat.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Beoordelingsprogramma REOB

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van het REOB certificatieschema downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.
Deze is te downloaden onderaan deze pagina.

CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen

Het CCV heeft op 1 augustus 2019 versie 5.0 van het certificatieschema gepubliceerd. Versie 5.0 van het schema gaat in op 1 december 2019 en de onderhoudsbedrijven zijn verplicht vanaf die datum versie 5.0 te volgen. Na ingangsdatum moet de periodieke beoordeling op alle eisen van versie 5.0 plaatsvinden.

Inmiddels is correctieblad C1 in versie 5.0 +C1 geïntegreerd.

Top