↓ Spring naar submenu

Waarom een register vakbekwaamheid?

De beveiligingswereld is een roerige wereld die steeds in beweging is. Technische beveiligingsmiddelen worden steeds geavanceerder, daders maken steeds meer gebruik van moderne aanvalsmiddelen, inzichten in de beveiligingsaanpak veranderen continue en niet op de laatste plaats; regelgeving verandert elk jaar.

Een vakbekwaamheidsdiploma wat ooit is gehaald blijft zijn geldigheid houden, maar zegt niks van de actuele kennis en kunde van deze persoon in het “Nu”. Met andere woorden: is deze persoon op de hoogte van de actuele normen, reglementen, ontwikkelingen en producten in de beveiliging. Hierdoor is het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe actueel en hoe uitgebreid de kennis en kunde van een persoon nu daadwerkelijk is.

CIBV maakt door middel van het register op een eenvoudige wijze de kwaliteiten helder. Er is in de markt een behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen (goedwillende) DHZ-beveiligers en échte vakmensen; échte beveiligers. De vakman/vrouw die geschoold is en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en eisen.

Voor wie is het register bedoeld?

Het register is een openbaar, publiek toegankelijk register. CIBV registreert vakbekwaamheid van natuurlijke personen. Vooralsnog voor de vakbekwaamheden: MBV, TBV, TBMB, TBMB®, CCTV/VSS-PD, CCTV/VSS-PD®, CCTV/VSS-ID en CCTV/VSS-ID®.  Voor iedereen (klanten, verzekeraars, CI’s, etc.) gemakkelijk te raadplegen op de site: www.cibv.nl.

Wat wordt in het register vastgelegd?

In het register worden de volgende kenmerken van vakbekwaamheid geregistreerd:

 • Naam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Diploma (soort vakbekwaamheid)
 • Level
 • Vervaldatum register

Waarborg privacy register

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor het register, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Het CIBV Vakbekwaamheidsregister is aangemeld onder nummer 1626934 bij De Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook onze privacyverklaring.

Enkele kenmerken (en voorwaarden) van het register

 • Opname in het register geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 • Registratie is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 • Iedereen geeft schriftelijk toestemming voor registratie in het register.
 • De registratie van vakbekwaamheid is voor een periode van 3 jaar voor level 1 en 2.
 • De registratie van vakbekwaamheid is voor de periode van 5 jaar voor level 3.
 • De registratie vervalt automatisch op vermelde vervaldatum van het register.
 • Een half jaar voor datum einde registratie krijgt persoon een email dat registratie verloopt.
 • Iedere geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de registratietermijn van 3 of 5 jaar.
 • CIBV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlopen termijn van 3 of 5 jaar of schade die daar uit voortvloeit.
 • Beëindiging van registratie kan eenvoudig worden aangevraagd bij CIBV.
Top