↓ Spring naar submenu

Na een lange voorbereidingsperiode is op 25 januari 2022 het certificatieschema noodverlichtingsinstallaties gelanceerd. Diverse bedrijven hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat er behoefte is aan een certificatieschema voor noodverlichtingsinstallaties. Nadat we in juni 2019 in contact zijn gekomen met NVFN is het schrijven van een certificatieschema in een stroomversnelling geraakt. NVFN heeft een aantal deskundigen afgevaardigd met veel kennis van de materie. Omdat de markt erbij gebaat is dat er een groot draagvlak is voor het certificatieschema is ook Kiwa FSS benaderd om deel te nemen aan de overleggen. Na het publiceren van het certificatieschema noodverlichtingsinstallaties zal het huidige certificatieschema van Kiwa FSS worden gestopt. Hiermee ontstaat in Nederland één certificatieschema voor noodverlichtingsinstallaties. Beide certificatie instellingen kunnen de beoordelingen uitvoeren.

Het certificatieschema is opgebouwd uit 4 delen:

 1. Ontwerpen
  Ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie. De minimale eis voor het ontwerp van een installatie is het Bouwbesluit en de ARBO wet, waardoor er een adequate invulling gegeven is aan de beperking van risico’s die ontstaan bij het veilig vluchten uit een gebouw.
 2. Installeren
  Installeren van een noodverlichtingsinstallatie, waar detailontwerp een onderdeel van is.
 3. Onderhouden noodverlichtingsarmaturen
  De levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp*
 4. Onderhouden Centrale noodvoedingssystemen
  De levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp*.

*Opmerking: Er kan enkel een certificaat D worden verstrekt als er certificaat C aan ten grondslag ligt.

Certificatie omvat minimaal één deelgebied. Bedrijven kunnen zich aanvullend voor meer deelgebieden laten certificeren.

Het certificatieschema is gebaseerd op de structuur die in het CCV REOB certificatieschema is opgenomen.

Het doel van het certificeren van het ontwerp, installeren en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties is het verminderen voor afnemers van faal- en risicokosten die kunnen optreden als veronderstelde kwaliteit niet aanwezig is. Door certificatie kunnen afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat geleverd ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties voorzien van het certificatiemerk voldoet aan de gestelde eisen.

Top