↓ Spring naar submenu

Uitgangspuntendocumenten (UPD) Brandbeveiliging zijn documenten waarin o.a. de beschrijving van het gebouw en de inrichting, de brandrisico’s, het doel van de brandbeveiligingsvoorzieningen en de gemaakte keuzes op het gebied van brandveiligheid zijn omschreven. Bovendien bevat een uitgangspuntendocument één of meerdere specificaties van brandbeveiligingsvoorzieningen.

Opstellers van UPD’s hebben veel kennis en ervaring nodig op het gebied van brandveiligheid. Voor bedrijven die op zoek zijn naar een goede UPD opsteller, is het vaak lastig om vooraf te beoordelen of deze voldoende kennis en ervaring heeft. Certificatie waarborgt dat deze kennis en ervaring aanwezig is.

Certificatieschema

CIBV heeft sinds 2011 UPD opstellers op basis van een eigen regeling  beoordeeld. Op 1 mei 2018 heeft het CCV het CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging gepubliceerd. CIBV zal de eigen regeling uitfaseren en voortaan UPD opstellers op basis van het CCV certificatieschema beoordelen. De eigen CIBV regeling en de ervoor verstrekte certificaten zullen per 1 januari 2020 worden ingetrokken.

Het schema heeft tot doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van afnemers in de kwaliteit van van UPD’s te verhogen. Het schema beantwoordt daarmee de vraag van opdrachtgevers, bevoegde autoriteiten en verzekeraars om expertise en borging van kwaliteit bij het opstellen van uitgangspunten.

CIBV heeft sinds 8 oktober 2018 een licentie voor het CCV schema.

Het certificatieschema kunt u downloaden via Links&Downloads onderaan deze pagina.

Waarom kiezen voor een erkend UPD opsteller?

Te vaak komt het voor dat een installatie niet wordt geaccepteerd omdat de brandbeveiliging op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd. Deze wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten vormde de aanleiding tot het certificatieschema. Opdrachtgever, eisende partij en installateur hebben immers behoefte aan een hoge kwaliteit van het uitgangspuntendocument. Want daarmee wordt hun brandveiligheid gespecificeerd.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Naast vereiste kennis en ervaring worden fouten voorkómen door de eis in het schema van interne controle (“vier-ogen-principe”). Daarnaast zorgt de steekproefcontrole door CIBV samen met een effectief sanctiebeleid dat  de lat op het juiste niveau wordt gelegd.
Opstellers kunnen eenvoudig worden gekozen uit een lijst met bedrijven die objectief zijn gekwalificeerd. Zie de pagina met erkende bedrijven.

Waarom als UPD opsteller kiezen voor certificatie?

U levert een hoge kwaliteit. Maar toch weten potentiële opdrachtgevers u als UPD opsteller niet altijd te vinden? U moet opboksen tegen organisaties die het opstellen van uitgangspuntendocumenten voor brandveiligheid als bijzaak beschouwen? Onderscheid u dan met de kwalificatie als opsteller van gecertificeerde UPD’s. Hierdoor wordt het voor de buitenwereld duidelijk dat u uw vak verstaat. Beoordeling vindt plaats op onafhankelijke en onpartijdige wijze. Opleidingseisen en interne controleprocedures waarborgen een hoge kwaliteit en het sanctiebeleid zorgt ervoor dat ondermaatse kwaliteit wordt uitgefilterd.

Uitgangspuntendocumenten en specificaties

Organisaties kunnen zich laten certificeren voor het opstellen van:

 • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging
 • Specificaties brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging bevat o.a. de beschrijving van de situatie, de brandveiligheidsrisico’s, het doel van de brandbeveiliging, de gemaakte keuzes en een of meerdere specificaties brandbeveiliging.

Een specificatie brandbeveiliging is de invulling van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor een installatietechnische maatregel, de bouwkundige of de organisatorische maatregelen, en is onderdeel van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging. Voorbeeld: een bouwkundige specificatie bevat de uitgangspunten voor (sub)brandcompartimentering en brandwerendheidseisen aan scheidingen.

Deelcertificatie

Deelcertificatie is mogelijk voor de volgende gebieden:

 • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging met een of meer gebruiksfuncties en met een of meer specificaties brandbeveiliging, of
 • Een of meer specificaties brandbeveiliging.

Indeling deelgebieden gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging naar  gebruiksfunctie:

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor:

 1. Chemische industrie, PGS
 2. Gezondheidszorg, penitentiaire inrichtingen
 3. Industrie en opslag
 4. Hoogbouw
 5. Tunnels
 6. Andere bouwwerken (niet zijnde a, b, c, d, e of g)
 7. Bouwwerken met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit

Indeling deelgebieden gecertificeerde specificatie brandbeveiliging:

Specificatie:

 • Organisatie brandbeveiliging
 • Bouwkundige brandveiligheid
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Rookbeheersingsinstallatie
 • Sprinklerinstallatie
 • Blusschuiminstallatie
 • Watermistinstallatie
 • Woningsprinklerinstallatie
 • Zuurstofreductie-installatie
 • Blusgasinstallatie
 • Watersproei-installatie
Top