CIBV, een vertrouwde keuze

CIBV is een certificatie-instelling voor beveiliging en veiligheid. Voortgekomen uit het Britse LPCB, voert het al sinds 2000 de certificatie van sprinklerinstallaties in Nederland uit. In 2007 zijn de activiteiten uitgebreid met de certificatie van aanleg en onderhoud van andere beveiligingsinstallaties en -voorzieningen. CIBV heeft hiervoor de nodige licenties van het CCV.

CIBV is geaccrediteerd

CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor:RvA logo CIBV kleinst

  • CCV-certificatieschema’s voor levering en onderhoud van VBB-systemen
  • CCV-certificatieschema’s voor levering, installatie en onderhoud van brandmeldinstallaties
  • CCV-certificatieschema’s voor levering, installatie en onderhoud van ontruimingsalarminstallaties
  • CCV-certificatieschema’s voor levering en onderhoud van Brandbeveiligingsinstallaties als bedoeld inhet vuurwerkbesluit voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot maximaal 50.000 kg
  • CCV-certificatieschema REOB

zie de RvA verrichtingenlijst.

Gespecialiseerd in brandbeveiliging en inbraakbeveiliging

CIBV is gespecialiseerd in certificatie van brandbeveiliging en inbraakbeveiliging. Het gaat daarbij om vaste blusinstallaties zoals sprinkler- en blusgasinstallaties, brandmeldinstallaties, REOB onderhoud van (kleine) blusmiddelen alsmede BORG inbraakbeveiliging.
Bovendien heeft CIBV een Regeling voor certificering van Opstellers van Uitgangspuntendocumenten (UPD’s en IPB’s) en is CIBV een exameninstelling op het gebied van brandbeveiliging en inbraakbeveiliging.

De certificatie-instelling die zich onderscheidt

De focus wordt gelegd op vakmanschap, kennis en ervaring. Dankzij onze ervaren en deskundige auditors is certificatie bij ons geen papieren tijger. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van beveiliging valt of staat bij de organisatie en het vakmanschap van het bedrijf dat de beveiliging levert en onderhoudt. Certificatie waarborgt het vertrouwen in die kwaliteit.

Samenwerking met meerdere inspectie-instellingen

Onderdeel van productcertificatie voor brandmeld- en brandblusinstallaties is het uitvoeren van steekproefcontroles. Voor steekproefinspecties van nieuwe installaties heeft CIBV overeenkomsten met meerdere inspectie-instellingen waardoor inspecties voor installateurs flexibel in te plannen zijn.

CIBV online certificaten systeem

Onderdeel van productcertificatie is de registratie van certificaten. Wij hebben een gebruikersvriendelijk online certificaten systeem. Dit systeem verzorgt de aanvraag, afhandeling, communicatie, beoordeling en het afdrukken van certificaten. Op deze wijze is de registratie van uw certificaten met een minimum aan inspanningen altijd op orde en snel inzichtelijk.