↓ Spring naar submenu

Certificatie van sprinklerinstallaties door sprinklerinstallateurs

Een sprinklerinstallateur is een bedrijf dat sprinklerinstallaties levert die door hun automatisch werking een brand ontdekken, melden en bestrijden. Een sprinklerinstallatie is meestal niet verplicht maar door de hoge effectiviteit levert het aanleggen van een sprinklerinstallatie voor wetgeving zoals het bouwbesluit en voor verzekeraars veel voordelen op. Een sprinklerinstallatie moet voor een hoge betrouwbaarheid deskundig zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden. Om die hoge betrouwbaarheid bij lage kosten mogelijk te maken is certificatie van sprinklerinstallaties hierdoor al sinds decennia een wijd verspreid begrip. Een gecertificeerd sprinklerinstallateur levert bij oplevering van de installatie een installatiecertificaat en na uitvoering van het onderhoud een onderhoudscertificaat. Het belang van een gecertificeerde sprinklerinstallatie wordt door de brandweer onderstreept.

Daarnaast is ook inspectie van de sprinklerbeveiliging van belang omdat er ook controle moet zijn of de bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden worden nageleefd. Sprinklerinstallaties vallen onder de noemer van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties (VBB-installaties) .

De certificatieschema’s VBB-installaties

De certificatieschema’s VBB-installaties zijn in 2012 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties (VBB-installaties) zoals sprinklerinstallaties alsmede het onderhoud ervan.

Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblusinstallaties. In samenspraak ontwikkelden zij daarom deze certificatieschema’s.

De schema’s beschrijven hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen sprinklerinstallateurs, onderhoudsbedrijven en de certificatie-instelling moeten voldoen. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het Bouwbesluit.

CIBV verzorgt de certificering van sprinklerinstallateurs voor VBB Levering en Onderhoud.

RvA logo CIBV kleinstCIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de deze VBB certificatieschema’s (RvA scope CIBV).

Beschrijving certificatie VBB-installaties

CIBV heeft in een te downloaden pdf document de voordelen van productcertificatie samengevat. Het CCV heeft de verantwoordelijkheden en de samenhang tussen certificatie en inspectie in de onderstaand video en de brochure Certificatie en Inspectie samengevat.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Certificering nieuwe sprinklerinstallaties

Certificaat Leveren SprinklerinstallatieAls waarborg dat een nieuwe sprinklerinstallatie de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten, kunnen bij oplevering de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Een CCV VBB installatiecertificaat voor de installatie;
  • Een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen), zie de CCV website.

Certificatie onderhoud door sprinklerinstallateurs

Als waarborg dat een bestaande sprinklerinstallatie de beveiliging blijft bieden die men ervan mag verwachten, moeten de volgende certificaten beschikbaar zijn:Certificaat Onderhoud Sprinklerinstallatie

  • Binnen 12 (+/- 2)  maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 12 (+/- 2)  maanden: een CCV VBB onderhoudscertificaat over het jaarlijks onderhoudsprogramma van de installatie;
  • In een frequentie van doorgaans 6 maanden (of een andere frequentie, b.v. zoals vastgelegd in het Bouwbesluit): een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen).

Actuele versie certificatieschema’s

Op 1 juli 2019 heeft het CCV de certificatieschema’s VBB 4.0 voor Levering en Onderhoud gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019. De schema’s zijn in de onderstaande downloads beschikbaar. Bij de schema’s zijn ook de besluiten e.d. weergegeven die erbij moeten worden aangehouden.

Top