↓ Spring naar submenu

Voorgaande versies certificatieschema’s:

CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0+A1 (versie 1-11-2019)
– verplicht vanaf 1 november 2019
Met ontbrekende passage in Bijlage 5 onderaan (op 4-11-2019 hersteld)

Op 1 maart 2019 zijn de onderstaande schema’s inclusief correctiebladen C1 gepubliceerd en verwerkt in gepubliceerde versies van de schema’s.
CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 5.0+C1
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 5.0+C1
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0+C1
– verplicht vanaf 1 april 2019

Correctieblad CCV-certificatieschema Leveren BMI 5.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Installeren BMI 5.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Onderhoud BMI 5.0 C1 2019
– gepubliceerd op 1 maart 2019

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 5.0
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 5.0
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 4.0
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 4.0
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 4.0

CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties versie 3.0
CCV-Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties versie 3.0
CCV-Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties versie 3.0
– geldig tot 1 juni 2016

CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallatie 2011
CCV-Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallatie 2011
CCV-Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallatie 2011
– geldig tot 30 april 2015

Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (heruitgave 2009)

De Regeling Brandmeldinstallaties is ingetrokken per 1 januari 2015 en is vervangen door het Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 (zie hierboven). Tot 1 september 2014 konden bedrijven volgens deze Regeling worden erkend. Bestaande erkenningen zijn tot 1 januari 2015 gecontinueerd.

In 2010 is een wijzigingsblad uitgekomen op de Regeling Brandmeldinstallaties. In dit wijzigingsblad wordt het volgende geregeld:

  • de NEN 2535:2009/C1:2010 mag worden toegepast;
  • de doormelding van een brandalarm kan in bepaalde situaties achterwege worden gelaten in een gecertificeerde brandmeldinstallatie
  • een toelichting op de wijze waarop storingsmeldingen moeten worden doorgemeld
  • een toelichting in hoeverre doormeldingen en sturingen onder de levering (en dus de certificatie) van het branddetectiebedrijf vallen

In 2012 is een wijzigingsblad uitgekomen op de Regeling Brandmeldinstallaties. In dit wijzigingsblad wordt het volgende geregeld:

  • gelijkwaardig aan een Rijkscertificaat module-examen Preventie van niveau Brandmeester van het NBBE is het diploma Brandpreventiedeskundige1, afgegeven na 1 april 2012.

Het CCV heeft ook een geïntegreerde informele versie (GIV) gepubliceerd waarin de wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt:

Regeling Brandmeldinstallatie geïntegreerde versie incl. A1 en A2

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties

Bestaande, niet gecertificeerde, brandmeldinstallaties kunnen worden gecertificeerd. Een branddetectiebedrijf doet een opname van de bestaande installatie en brengt zonodig verbeteringen aan zodat de installatie voldoet aan de geldende regelgeving. Ook kan een inspectie-instelling worden benaderd om een inspectie uit te voeren.

Aangezien de regelgeving tijdens aanleg anders kan zijn dat de huidige regelgeving ontstaan soms vragen. Ten einde een antwoord te kunnen geven op deze vragen, is een publicatie uitgegeven door het CCV. Deze publicatie is echter uitsluitend opgesteld voor toepassing onder de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, die per 1 januari 2015 is ingetrokken.

Top