↓ Spring naar submenu

Op onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over een aantal verschillende regelingen, waaronder ISO 9001,  die Bureau Veritas uitvoert in samenwerking met CIBV.

Kwaliteit certificatie conform ISO 9001

Bedrijven en (overheids)instellingen leveren producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en klanten. Toenemende (inter)nationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit. Lees verder

VCA Certificering van veiligheid in de werkomgeving

Vanuit het streven naar veilige werkomstandigheden is in Nederland het initiatief ontwikkeld om praktische veiligheidsaspecten-en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) treedt inmiddels al jaren op als toezichthouder van het VCA schema welke ook zijn weg gevonden heeft naar ondermeer België, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk. Lees verder

BRL 6000 Certificeringsregeling voor gas-, water-en elektrische installaties

Het ontwerpen, installeren en beheren van gas, water- en elektrische installaties ten behoeve van woningen, bedrijfspanden en publiekelijk toegankelijke gebouwen is in Nederland wettelijk geregeld en opgenomen in het Bouwbesluit. De eisen uit het Bouwbesluit hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie zuinigheid en milieu. De nationale beoordelingsrichtlijn BRL 6000 is de certificatienorm die vanuit de wettelijke verplichtingen toegespitst is op veiligheid en deskundigheid bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van gas, water- en elektriciteitsinstallaties. Lees verder

SCIOS Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties

Periodiek onderhoud en inspectie van stookinstallaties is in Nederland wettelijk geregeld en ondermeer opgenomen in het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM of beter bekend als ‘Activiteitenbesluit’). Vanuit de onderhoud-en inspectiebranche is de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) opgericht, die tot doel heeft toezicht te houden op een correcte en uniforme uitvoering van onderhoud en inspecties door hierin gespecialiseerde bedrijven. Lees verder

Top