↓ Spring naar submenu

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.
Het certificatieschema betreft bouwkundige inbraakbeveiliging en alarminstallaties.
Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG productcertificaat.

De BORG-B en BORG-E regeling

Op 1 januari 2021 wordt de BORG regeling 2005 vervangen door twee certificatieschema’s; BORG-B en BORG-E. De certificatieschema’s zijn in lijn gebracht met de overige certificatieschema’s van het CCV. Daarnaast is door de opsplitsing tussen Bouwkundige inbraakbeveiliging en alarminstallaties een duidelijkere afbakening van de verschillende werkgebieden. Hierdoor kunnen bedrijven zich meer richten op waar men goed in is.

Vanaf 1 januari 2022 worden enkel beoordelingen volgens de BORG-B en BORG-E versie 2.0 uitgevoerd.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Verbeterde Risicoklasse-indeling VRKI

De Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklasse-indeling).

Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

  • Harmonisatieafspraken BORG regeling  (7 oktober 2021)
Top