↓ Spring naar submenu

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.

Er zijn inmiddels 3  certificatieschema’s:

BORG-A

Het certificatieschema BORG-A is bedoeld voor adviseurs. Het doel van het certificatieschema is het onder certificaat opstellen van een beveiligingsplan met een samenhangend geheel van verschillende beveiligingsmaatregelen die passen bij het risico van het object.

Op basis van dit beveiligingsplan kan een BORG-B en BORG-E bedrijf aan de slag om het plan te realiseren. Het certificatieschema gaat in op 1 januari 2024.

BORG-B

Het BORG-B certificatieschema is bedoeld om bouwkundige beveiliging te realiseren. Certificatie kan afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen geven dat de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging, voorzien van het certificatiemerk, voldoet aan de gestelde eisen, behorende bij de uitgevoerde maatregelen.

BORG-E

Het BORG-E certificatieschema is bedoeld om elektronische beveiliging te realiseren. Certificatie kan afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen geven dat de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging, voorzien van het certificatiemerk, voldoet aan de gestelde eisen, behorende bij de uitgevoerde maatregelen.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben. Voor BORG-A wordt dit binnenkort opgenomen in het beoordelingsprogramma.

Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI)

De Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Harmonisatieafspraken, Certificatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Deze afspraken zijn te downloaden op de pagina hieronder. Deze afspraken zijn onderdeel van het certificatieschema. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden hiermee op dezelfde manier beoordeeld.

Top