↓ Spring naar submenu

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.
Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties.
Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat.

De BORG-B en BORG-E regeling versie 1.0+C1

Op 1 januari 2021 wordt de BORG regeling 2005 vervangen door twee certificatieschema’s; BORG-B en BORG-E. De certificatieschema’s zijn in lijn gebracht met de overige certificatieschema’s van het CCV. Daarnaast is door de opsplitsing tussen Bouwkundige inbraakbeveiliging en alarminstallaties een duidelijkere afbakening van de verschillende werkgebieden. Hierdoor kunnen bedrijven zich meer richten op waar men goed in is.

De BORG-B en BORG-E Versie 2.0

Vanaf 1 januari 2022 worden geen beoordelingen volgens de BORG-B en BORG-E versie 1.0 uitgevoerd.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Verbeterde Risicoklassenindeling VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

In december 2021 heeft het CCV de nieuw versie (2022) van de VRKI gepubliceerd. Deze mag vanaf 1 januari 2022 gebruikt worden. Tot 1 april 2022 mag de 2021 nog gebruikt worden. Tijdens de overgangsperiode is het niet toegestaan om delen van de VRKI 2.0 versie 2021 te combineren met versie 2022.

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).

Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

  • Harmonisatieafspraken BORG regeling  (7 oktober 2021)
Top