↓ Spring naar submenu

Voorwaarden voor eerste registratie

 • Elke persoon die bij CIBV examen doet voor MBV, TBV, CCTV/VSS of TBMB kan na afgifte van een diploma voor dat vakgebied geregistreerd worden in het register.
 • Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden (de eerste registratie is dus gratis bij het behalen van het diploma bij CIBV ).
 • Startdatum in register is datum van het examen. Na 3 jaar vervalt de registratie.
 • Personen die reeds in het bezit zijn van een MBV, TBV of TBMB-diploma kunnen na het volgen van een opfristraining voor hun vakgebied worden opgenomen in het register.
 • Alléén trainingen van opleiders waarmee CIBV een overeenkomst heeft afgesloten en die voldoen aan de eisen, gelden als toelating voor registratie in het register.
 • Bijkomende voorwaarde is dat de geldigheid van het oorspronkelijke diploma MBV, TBV, CCTV/VSS of TBMB, geverifieerd kan worden door CIBV.

Voorwaarden voor vervolgregistratie

 • Na 3 jaar van registratie verloopt de geldigheid van het register.
 • Als u na 3 jaar nog opgenomen wilt worden in het register, dan moet u eerst een ééndaagse opfristraining volgen.
 • Een half jaar voor aflopen van de registratie ontvangt u van CIBV éénmalig een mail waarin u attent gemaakt wordt op het aflopen van de registratie.
 • U bent zelf verantwoordelijk dat u tijdig een opfristraining volgt bij één van de opleiders waarmee CIBV een overeenkomst heeft gesloten.
 • Informatie staat op de site. Na het volgen van de opfristraining kunt u weer voor 3 jaar opgenomen worden in het register.
 • De kosten voor vervolgregistratie zijn zeer laag.

Registratie vakbekwaamheid in levels

 • Iedereen die voor de eerste keer wordt geregistreerd in het register, krijgt het label: level 1.
 • Onder level 1 wordt verstaan: Startbekwaam. Level 1 krijg je als je examen doet of langer geleden examen hebt gedaan + opfristraining.
 • Onder level 2 wordt verstaan: Vakbekwaam. Level 2 krijg je als je voldoet aan level 1, als je 3 jaar werkervaring hebt en 2 specialistische opleidingen hebt gevolgd.
 • Onder level 3 wordt verstaan: Specialist. Level 3 krijg je als je voldoet aan level 1+2, als je portofolio met werkzaamheden hebt ingeleverd en audit met gunstig gevolg afsluit.

 

Top