Voorwaarden

CIBV hanteert de hieronder aangegeven voorwaarden voor al haar werkzaamheden.

Code of Ethics

CIBV hanteert als onderdeel van Bureau Veritas de ‘Code of Ethics’ van Bureau Veritas die voldoet aan alle principes en eisen van de IFIA (International Federation of Inspection Agencies). De implementatie van de “Code of Ethics” wordt periodiek beoordeeld door een externe derde partij.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze service of dienstverlening?
Dan willen wij u verzoeken om ons klachtenformulier in te vullen.

Top