↓ Spring naar submenu

SCIOS Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

Periodiek onderhoud en inspectie van stookinstallaties is in Nederland wettelijk geregeld en ondermeer opgenomen in het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM of beter bekend als ‘Activiteitenbesluit’). Vanuit de onderhoud-en inspectiebranche is de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) opgericht, die tot doel heeft toezicht te houden op een correcte en uniforme uitvoering van onderhoud en inspecties door hierin gespecialiseerde bedrijven.

Eén van de initiatieven van SCIOS is de ontwikkeling van een gelijknamige certificatienorm die vanuit de wettelijke richtlijnen is toegespitst op het bevorderen van kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting van stookinstallaties.

Het schema is bestemd voor bedrijven die zich toeleggen op (periodiek) onderhoud en inspectie van stookinstallaties. Het schema kent een aantal ‘scopes’ die de werkgebieden aanduiden waarin onderhoud- en inspectiebedrijven voor stookinstallaties actief kunnen zijn. De volgende werkgebieden worden onderscheiden:

  • Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
  • Ventilatorbranders op warmwaterketels
  • Stoomketels en boilers
  • Verbrandingsmotoren en turbines
  • Bijzondere industriële installaties
  • NOx metingen
  • Brandstofleidingen
De audits en certificering voor SCIOS worden uitgevoerd door Bureau Veritas Certification die hiervoor door de RvA is geaccrediteerd. Een gebundelde aanpak van het certificatie-proces voor uw bedrijf draagt bij aan een effectieve uitvoering.

Aanvragen certificatie SCIOS

Het aanvragen van certificatie gaat bijzonder eenvoudig. Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Veritas logo
Top