↓ Spring naar submenu

BORG Regelingen

BRL BORG 2005 versie 2 mei 2007

Sinds de publicatie in 2007 zijn de volgende wijzigingsbladen uitgegeven (bron: CCV):
A1: 15 maart 2009
C1: 6 februari 2009 (correctieblad)
A2: 1 april 2010
A3: 1 januari 2011
A4: 1 augustus 2011
A5: 1 januari 2012
A6: mei 2012
Wijzigingsblad BORG A7 1 mei 2014
Wijzigingsblad BORG A8 2 maart 2015
Wijzigingsblad BORG A9 8 februari 2016
Wijzigingsblad BORG A10 1 mei 2018
Wijzigingsblad BORG A11 1 november 2018
BRL BORG 2005 geïntegreerde versie incl. A8
BRL BORG 2005 geïntegreerde versie incl. A9
BRL BORG 2005 geïntegreerde versie incl. A10

Verbeterde Risicoklassenindeling VRKI

Vervallen versie i.v.m. Correctieblad C1:
VRKI 2.0 (2020 versie) Deel B: Definities van beveiligingsmaatregelen (bron: CCV)

VRKI 2.0 (2018 versie) (mag tot 1 april 2019 worden toegepast)
VRKI 2.0 (2018 versie) Deel A: Risicomatrix (bron: CCV)
VRKI 2.0 (2018 versie) Deel B: Definities van beveiligingsmaatregelen (bron: CCV)
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen 002754 – 2016 (bron: CCV)
VRKI kaart mei 2018 (bron: CCV)
Intakedocument incl. PvE VRKI 2.0 2018 Word-sjabloon (bron: CCV)

VRKI (versie 2017) (mag tot 1 april 2019 worden toegepast)
VRKI Risicoklassenindeling voor Woningen D03/375 – 2016 (bron: CCV)
VRKI Risicoklassenindeling voor bedrijven D03/376 – 2017 (bron: CCV)
VRKI Definities Beveiligingsmaatregelen D03/385 – 2016 (bron: CCV)
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen 002754 – 2016 (bron: CCV)
VRKI-Kaart 2017 (bron: CCV)
VRKI-Kaart Alarmtransmissie – maart 2014 (bron: CCV)

In de deze versie van de VRKI is een model Programma van Eisen opgenomen:
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie 2016 Pdf
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie 2016 Word

VRKI documenten 2016
VRKI Risicoklassenindeling voor bedrijven D03/376 – 2016
VRKI-Kaart 2016

VRKI documenten 2015
VRKI Risicoklassenindeling voor Woningen D03/375 – februari 2015
VRKI Risicoklassenindeling voor bedrijven D03/376 – februari 2015
VRKI Definities Beveiligingsmaatregelen D03/385 – februari 2015
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen 002754 – februari 2015
VRKI-Kaart 2015 – februari 2015
VRKI-Kaart Alarmtransmissie – maart 2014

In de VRKI is een model Programma van Eisen opgenomen:
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie februari-2015 Pdf
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie februari-2015 Word

VRKI documenten 2014
VRKI Risicoklassenindeling voor Woningen D03/375 – maart 2014
VRKI Risicoklassenindeling voor bedrijven D03/376 – maart 2014
VRKI Definities Beveiligingsmaatregelen D03/385 – maart 2014
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen D002754 – maart 2014
VRKI-Kaart 2014 – maart 2014
Voorbeeld VRKI-Kaart Alarmtransmissie – maart 2014

In de VRKI is een model Programma van Eisen opgenomen:
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie maartA-2014 Pdf
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie maartA-2014 Word

VRKI documenten 2012
Tot 1 januari 2015 geldige versie Juli 2012:
VRKI Risicoklassenindeling voor Woningen D03/375 – juli 2012
VRKI Risicoklassenindeling voor bedrijven D03/376 – juli 2012
VRKI Definities Beveiligingsmaatregelen D03/385 – juli 2012
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen D002754 – juli 2012
Model PvE conform VRKI definities Beveiligingsmaatregelen versie 2012 Pdf

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Harmonisatieafspraken BORG – VRKI – 15 maart 2016

Top