↓ Spring naar submenu

Voor inschrijven of continuering dient u te beschikken over een diploma niet ouder dan 24 maanden of een diploma ouder dan 24 maanden tezamen met een bewijs van deelname aan een opfristraining (af te geven door een opleidingsinstituut met licentie van CIBV)

Top