↓ Spring naar submenu

Het CIBV-certificatieschema Toeleverancier

Op 20 juni 2017 heeft CIBV de eerste versie van het certificatieschema vastgesteld.

Op 18 februari 2022 is de tweede versie van dit certificatieschema gepubliceerd.
Deze certificatieregeling mag vanaf de publicatiedatum worden toegepast en moet vanaf 1 oktober 2022 toegepast worden.

Toeleveranciers voor VBB systemen kunnen gecertificeerd worden voor Levering en Onderhoud conform het CIBV certificatieschema Toeleverancier.

Het certificatieschema heeft betrekking op toeleveranciers die deelsystemen voor sprinklerinstallaties leveren of onderhouden ten behoeve van VBB-systemen.

VBB staat voor Vast opgestelde Brandblus- en Beheerssystemen.

Deelscopes

Er zijn de volgende deelscopes:

 • Levering
  • Engineering sprinklerinstallaties
  • Levering sprinklerleidingwerk (prefab) *
  • Montage sprinklerleidingwerk
  • Levering ondergrond bluswatersysteem
  • Levering pompsets
  • Levering blusschuiminstallaties*
  • Ruimtedichtheidsmeting voor blusgasinstallaties
 • Onderhoud
  • Onderhoud ondergronds bluswatersysteem
  • Onderhoud pompsets
  • Onderhoud blusschuiminstallaties
  • Onderhoud waterreservoirs B-controle
  • Onderhoud watertanks C-controle
 • Uitsluiting:
  • Levering van en onderhoud aan Brandmeld- en Sprinklermeldsystemen.

* = nog geen uitwerking in dit schema

Het certificatieschema omschrijft de criteria waaraan Toeleveranciers moeten voldoen en de eisen aan de documenten die worden voorzien van het certificatiemerk.

Gezien het hiervoor vermelde is het vereist dat deze documenten zorgvuldig en op deskundige wijze worden opgesteld. De eisen die worden gesteld aan de opgestelde documenten zijn in het certificatieschema opgenomen. Het bedrijf dat volgens deze regeling is gecertificeerd moet borgen dat continue aan de eisen wordt voldaan.

Mede gezien de huidige beperkte beschikbaarheid van opleidingen betreffende toepassingsgebied is gekozen voor productcertificatie in plaats van persoonscertificatie of certificatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

De eisen voor borging van het toezicht op de kwaliteit van de Toeleveranciers VBB-systemen in dit certificatieschema zijn gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17065. Het certificatieschema zal in eerste instantie  niet onder RvA accreditatie worden uitgevoerd.

Top