↓ Spring naar submenu

CIBV, een vertrouwde keuze

Sinds 26 oktober 2011 is CIBV geaccrediteerd als certificatie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor het uitvoeren van diverse beoordelingsrichtlijnen en certificatieschema’s.

CIBV is niet zomaar een certificatie-instelling.
De mensen achter CIBV kenmerken zich door de focus op vakmanschap, kennis, ervaring en het aller belangrijkste: passie voor het vak.
Dankzij onze ervaren en deskundige auditors is certificatie bij ons geen papieren tijger.
Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit staan centraal in onze werkzaamheden.
Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van beveiliging valt of staat bij de organisatie en het vakmanschap van het bedrijf dat de beveiliging levert en onderhoudt. Certificatie waarborgt het vertrouwen in die kwaliteit.

CIBV is gespecialiseerd in certificatie van brand- en inbraakbeveiliging. Het gaat daarbij om o.a. sprinkler-, blusgas-, woningsprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, REOB onderhoud van (kleine) blusmiddelen alsmede BORG inbraakbeveiliging. Bovendien heeft CIBV een regeling voor certificering van opstellers van uitgangspuntendocumenten (UPD’s en IPB’s). Als aanvulling op de VBB regeling heeft CIBV zich ingezet voor een certificatieschema voor VBB toeleveranciers.

Voor certificatie gelden de hieronder aangeduide procedures en beleidsregels en bovendien de voorwaarden zoals vermeld op Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie over de betreffende certificatieschema’s kunt u kijken op de in het linkermenu aangeduide webpagina’s.

Top