↓ Spring naar submenu

De certificatie van brandbeveiliging en inbraakbeveiliging wordt door CIBV uitgevoerd conform de volgende certificatieschema’s en regelingen.

CCV certificatieschema’s VBB-systemen (sprinklerinstallaties)

De certificatieschema’s VBB-systemen zijn in 2011 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) zoals sprinklerinstallaties en blusgasinstallaties alsmede het onderhoud ervan. CIBV certificeert sprinklerinstallateurs en onderhoudsbedrijven voor sprinklerinstallaties. Lees verder

CIBV 1233 certificatie van blusgasinstallaties

Sinds 2000 heeft CIBV de LPS 1233 regeling ten uitvoer gebracht voor de certificering (productcertificaat) van brandveiligheidsystemen zoals sprinklerinstallaties en blusgasinstallaties en het onderhoud ervan. Voor blusgasinstallaties is de LPS 1233 per 1 juli 2015 overgegaan in de CIBV 1233.  Lees verder

CCV certificatieschema brandmeldinstallaties

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf. Lees verder

CCV certificatieschema ontruimingsalarminstallaties

Het certificeren van ontruimingsalarminstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties te ondersteunen. Een certificaat voor de OAI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het ontruimingsalarm-, installatie- of onderhoudsbedrijf. Lees verder

Certificatie van BORG erkend beveiligingsbedrijven

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties. Lees verder

REOB erkenning van onderhoudsbedrijven

CIBV verzorgt REOB certificering van onderhoudsbedrijven voor kleine blusmiddelen. Deze erkenning van het REOB onderhoudsbedrijf heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van het onderhoud door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft het onderhoud aan kleine blusmiddelen zoals draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Lees verder

CCV Certificatieschema UPD Brandbeveiliging

Het CCV Certificatieschema UPD Brandbeveiliging is een certificatieschema dat tot doel heeft via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van opgestelde uitgangspuntendocumenten (UPD) te ondersteunen. Lees verder

CIBV certificatie van Toeleveranciers VBB systemen

Toeleveranciers voor VBB systemen kunnen gecertificeerd worden voor Levering en Onderhoud conform het CIBV certificatieschema Toeleverancier. VBB staat voor Vast opgestelde Brandblus- en Beheerssystemen.  Lees verder

CCV certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties (Levering WSI)

Het CCV certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties is in 2017 door het CCV gepubliceerd en bevat criteria voor de certificatie van woningsprinklerinstallaties (Levering WSI). CIBV certificeert installateurs voor woningsprinklerinstallaties. Lees verder

Top