↓ Spring naar submenu

Installatie-attest

Vraag:
Wat wordt bedoeld met een installatie attest?

Installatie-attest

Antwoord:

Als een Attest Installatiewerk wordt bedoeld, dan is dat het document dat door een gecertificeerd Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties wordt uitgegeven.

Maar er kan ook worden gedoeld op het Installatie-Attest, dat nog in NEN 2535:2009 werd genoemd, maar inmiddels is vervangen door de Verklaring van Conformiteit.

In het volgende document leggen we het één en ander uit: Attest brandmeldinstallatie.

Erkende inspectie-instellingen

Vraag:
Met welke inspectie-instellingen heeft CIBV een overeenkomst?

Antwoord:
Voor de CCV certificatieschema’s (Leveren en Installeren) Brandmeldinstallaties moet de inspectie-instelling een licentie-overeenkomst hebben afgesloten met CIBV om inspecties te kunnen uitvoeren in het kader van productcertificatie. De desbetreffende inspectie-instellingen staan vermeld op pagina met inspectie-instellingen.

Certificering bestaande brandmeldinstallaties

Vraag:
Kan een bestaande, niet gecertificeerde, brandmeldinstallatie alsnog worden gecertificeerd?

Antwoord:
Bestaande, niet gecertificeerde, brandmeldinstallaties kunnen alsnog worden gecertificeerd. Een branddetectiebedrijf doet een opname van de bestaande installatie en brengt zonodig verbeteringen aan zodat de installatie voldoet aan het Programma van eisen. Het branddetectiebedrijf geeft daarna een certificaat af.

Ook kan een inspectie-instelling worden benaderd om een inspectie uit te voeren. Als de installatie niet voldoet kan een branddetectiebedrijf worden benaderd om de installatie aan te passen zodat deze voldoet aan het Programma van eisen. De inspectie-instelling voert een herinspectie uit en geeft daarna een inspectiecertificaat af.

Top