↓ Spring naar submenu

Downloads Certificatieschema CIBV 1233 V 3.4

Deel 1 van de CIBV 1233 bevat schemadetails en algemene voorwaarden.
Deel 2 van de CIBV 1233 bevat de voorwaarden voor inspectie-instellingen.
Deel 4 van de CIBV 1233 bevat de voorwaarden voor blusgasinstallatiebedrijven.
Certificatieschema CIBV 1233 deel 1 Versie 3.4

Certificatieschema CIBV 1233 deel 2 Versie 3.4

Certificatieschema CIBV 1233 deel 4 Versie 3.4

– het Amendement Nr. 1 op CIBV1233-4 betreffende de certificatie conform de f-gassen verordening

Contractlogs blusgasinstallatiebedrijven

De volgende contractlogs moeten door gecertificeerde bedrijven worden ingevuld in verband met het de controles tijdens de audits.

Lijst (contract log) van geïnstalleerde blusgasinstallaties

Downloads Certificatieschema LPS 1233 V 3.3

Deel 1 van de LPS 1233 bevat schemadetails en algemene voorwaarden.
Deel 2 van de LPS 1233 bevat de voorwaarden voor inspectie-instellingen.
Deel 3 van de LPS 1233 bevat de voorwaarden voor sprinklersystemen inclusief de eisen voor sprinklerinstallateurs.
Deel 3-O bevat de voorwaarden van beheer en onderhoud.
– het Model onderhoudsrapport Sprinklerinstallatie; het gebruik van dit model wordt vanaf 1 januari 2013 verplicht.
Deel 4 van de LPS 1233 bevat de voorwaarden voor blusgasinstallatiebedrijven.
– het Amendement Nr. 1 op LPS 1233-4 betreffende de certificatie conform de f-gassen verordening

Certificatieschema LPS 1233 deel 1 Versie 3.3

Certificatieschema LPS 1233 deel 2 Versie 3.3

Certificatieschema LPS 1233 deel 3 Versie 3.3

Certificatieschema LPS 1233 deel 3-O Versie 3.3

Certificatieschema LPS 1233 deel 4 Versie 3.3

– Amendment Nr. 1 op LPS 1233 deel 4

Vervallen documenten Commissie van Deskundigen LPS 1233

Hieronder vindt u vervallen documenten van de Commissie van Deskundigen (CvD) LPS 1233:

Gecombineerde besluitenlijst VIVB-CIBV overleg en CvD

In het kader van de certificering van blussystemen vindt er regelmatig overleg plaats tussen de CIBV erkende inspectie-instellingen, verenigd in de VIVB . Dit overleg is bedoeld om problemen uit de dagelijkse praktijk van inspecteren en certificeren te bespreken. De besluiten die worden genomen worden vastgelegd en voor goedkeuring aan de Commissie van Deskundigen voorgelegd.
Daarnaast worden er ook door de CvD besluiten genomen tijdens de vergaderingen.

Vanaf 2015 worden de besluitenlijsten gepubliceerd onder een aparte knop op de website van het CCV.
Vastgestelde interpretaties van normen staan ook, maar op een andere aparte knop op de website van het CCV.

Deskundigenrapport antivries in sprinklersystemen

Het volgende document hoort bij het besluit “Antivries in sprinklersystemen, voorwaarden voor het gebruik” uit de hierboven vermelde Gecombineerde besluitenlijst VIVB-CIBV overleg en de Commissie van Deskundigen:

Deskundigenrapport antivries in sprinklersystemen, voorwaarden voor het gebruik

Introductie EN 12845+A2+NEN 1073

Het volgende document hoort bij het besluit “Introductie EN 12845+A2+NEN 1073” uit de hierboven vermelde Gecombineerde besluitenlijst VIVB-CIBV overleg en de Commissie van Deskundigen:

Besluit CvD overgangsregeling VAS-EN 12845 (versie 2.1  1 november 2011)

Verschillen tussen VAS en NEN-EN 12845+A2+NEN 1073

Het onderstaande overzicht bevat de belangrijkste verschillen tussen VAS en NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. Soms zijn eisen zwaarder, soms lichter dan in de VAS. De aandacht gaat uit naar de verzwaringen ten opzichte van de VAS alsmede het nut en de noodzaak daarvan voor Nederland. De inhoud van het document is gebaseerd op het technisch overleg van de Commissie van Deskundigen Blus op 22 juni 2012.

Verschillen VAS en NEN-EN 12845 Op 11 december 2014 zijn door de CvD/DP een aantal van dit document afwijkende besluiten genomen; zie de pagina Interpretatiebesluiten op de CCV website.

Top