↓ Spring naar submenu

Het certificeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties te ondersteunen. De certificaten brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bieden opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, ontruimingsalarminstallatie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

CIBV verzorgt de certificering van bedrijven voor de CCV certificatieschema’s brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

RvA logo CIBV kleinstCIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor deze certificatieschema’s; zie de RvA scope CIBV.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Certificatieschema’s brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s.  CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Deze schema’s zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving indirect naar deze schema’s verwezen.
Voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zijn 5 schema’s en die hebben betrekking op het ontwerpen/ leveren, het installeren en het onderhouden. Deze schema’s vallen onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Op 1 september 2021 heeft het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties en versie 5.0 van het CCV-certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 1 januari 2022.

Verder is op 15 maart 2022 door het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 15 juni 2022.

Vervolgens is op 1 september 2023 heeft het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties en CCV versie 5.0 van het CCV-certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 1 december 2023.

Erkenning van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Een bedrijf kan zich laten certificeren voor alle activiteiten (ontwerp / levering, installatie en onderhoud), of kan kiezen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld onderhoud. Zie hiervoor de certificatieschema’s onderaan deze pagina.

Goed- en afkeurcriteria Accu’s

Voor het meten van accu’s worden verschillende methoden toegepast. Doordat het verkrijgen van de juiste meetmethode zoals door de fabrikant voorgeschreven zou moeten worden slechts beperkt beschikbaar wordt gesteld heeft CIBV hiervoor een handreiking geschreven. In het document “Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015” wordt een methode omschreven welke toepasbaar is voor het beoordelen van meetgegevens bij metingen aan de brandmeldinstallaties.
Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015

Bruikbare documenten

Om een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie conform het certificatieschema te kunnen aanleggen, installeren en onderhouden wordt op verschillende plaatsen verwezen naar documenten. Dit kunnen documenten zijn die vanuit het certificatieschema worden benoemd en vanuit de verschillende normen. Om hierin te ondersteunen stelt CIBV deze documenten in Word beschikbaar zodat deze, eventueel na het toevoegen van een bedrijfslogo en aanvullende gegevens, gebruikt kunnen worden.

Top