↓ Spring naar submenu

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat brandmeldinstallatie biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

CIBV verzorgt de certificering van branddetectiebedrijven, installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven voor de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

RvA logo CIBV kleinstCIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor deze certificatieschema’s; zie de RvA scope CIBV.

Certificatieschema’s Brandmeldinstallatie

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Deze schema’s zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema’s verwezen.
De nieuwe schema’s bestaan uit drie delen die betrekking hebben op het ontwerpen / leveren, het installeren en het onderhoud. De nieuwe schema’s werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Op 15 december 2018 heeft het CCV versie 5.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. Op 1 maart 2019 zijn de correctiebladen C1 gepubliceerd. Op 1 november 2019 heeft het CCV kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI).
De wijzigingen zijn op 1 november 2019 gepubliceerd en gaan per direct in.

Op 1 september 2021 heeft het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 1 januari 2022.
Op 15 maart 2022 heeft het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 15 juni 2022.

Voor de certificatieschema’s BMI hanteert CIBV het volgende beoordelingsprogramma:
Beoordelingsprogramma BOI
Deze is te downloaden onderaan deze pagina.

Erkenning van brandmeldbedrijven

Een bedrijf kan zich laten certificeren voor alle activiteiten (ontwerp / levering, installatie en onderhoud), of kan kiezen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld onderhoud. Zie hiervoor de certificatieschema’s onderaan deze pagina.

Goed- en afkeurcriteria Accu’s

Voor het meten van accu’s worden verschillende methoden toegepast. Doordat het verkrijgen van de juiste meetmethode zoals door de fabrikant voorgeschreven zou moeten worden slechts beperkt beschikbaar wordt gesteld heeft CIBV hiervoor een handreiking geschreven. In het document “Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015” wordt een methode omschreven welke toepasbaar is voor het beoordelen van meetgegevens bij metingen aan de brandmeldinstallaties.
Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015

Bruikbare documenten

Om een brandmeldinstallatie conform het certificatieschema te kunnen aanleggen, installeren en onderhouden wordt op verschillende plaatsen verwezen naar documenten. Dit kunnen documenten zijn die vanuit het certificatieschema worden benoemd en vanuit de verschillende normen. Om hierin te ondersteunen stelt CIBV deze documenten in Word beschikbaar zodat deze, eventueel na het toevoegen van een bedrijfslogo en aanvullende gegevens, gebruikt kunnen worden.

Top