Vanaf 2008  stelt CIBV de ‘Sprinklerstatistiek’ samen. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt van de door gecertificeerde sprinklerinstallateurs gemonteerde sprinklerinstallaties in Nederland.

De gegevens worden verzameld door gecertificeerde sprinklerinstallateurs. Vanaf 2021 worden de gegevens van de door CIBV gecertificeerde installateurs direct uit het certificatenportal van CIBV betrokken. Daardoor kan de komende jaren de statistiek direct na het afronden van het voorafgaande jaar worden samengesteld.

Vanaf 23 september 2022 is ook de sprinklerstatistiek over de jaren 2020 en 2021 gereed.

Certificering is de waarborg dat de installatie de beveiliging biedt die ervan mag worden verwacht. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat een gecertificeerde sprinklerinstallatie paraat om een beginnende brand te beheersen of in de kiem te smoren.

Top