Woningsprinklerinstallaties

Het CCV certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties is op 1 mei 2017 door het CCV gepubliceerd. Het bevat de eisen voor de certificatie van woningsprinklerinstallaties. CIBV heeft als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV gesloten om het certificatieschema te mogen gebruiken.

Woningsprinklerinstallaties – certificatie van installatiebedrijven

Een sprinklerinstallatie heeft als doel een brand te beheersen of te blussen. Een woningsprinklerinstallatie heeft ditzelfde doel. De focus bij toepassing van woningsprinklers ligt echter op beperking van de kosten voor aanleg en onderhoud en de bevordering van het veilig vluchten bij brand van de bewoners. Door beperking van de kosten zal een woningsprinklerinstallatie een aantrekkelijke en bijzonder effectieve brandbeveiligingsoplossing zijn voor een groot publiek. Schadebeperking is niet het hoofddoel van een installatie met woningsprinklers maar zal in de meeste gevallen vergelijkbaar zijn met een gewone sprinklerinstallatie.Voorbeeld NEN 2077 voor woningsprinklerinstallaties

Met name in de westerse wereld is sprake van een toenemende vergrijzing. Bovendien speelt de trend van het langer zelfstandig wonen van ouderen en patiënten. Wereldwijd ontstaat daarom een toenemende belangstelling om woningen uit te rusten met woningsprinklers. Ook in Nederland is deze belangstelling te merken. Er was echter nog geen normering, geen examinering en geen certificatie van installatiebedrijven mogelijk. Met de komst van de Nederlandse norm voor woningsprinklers (NEN 2077:2014), een opleiding en examen en tenslotte de mogelijkheid van certificatie van installatiebedrijven voor levering van woningsprinklerinstallaties, staat niets een brede toepassing meer in de weg.

Teneinde een woningsprinklerinstallatie voor een breed publiek beschikbaar te hebben, is het van belang dat niet alleen gecertificeerde sprinklerinstallateurs deze installaties kunnen aanleggen maar dat veel meer installatiebedrijven hiervoor opgeleid en gecertificeerd zijn. Vandaar dat speciaal voor woningsprinklerinstallaties een apart, laagdrempelig certificatieschema door CCV is ontwikkeld.

Aanvragen certificatie voor het CCV certificatieschema

Het aanvragen van certificatie van uw bedrijf door CIBV kan eenvoudig online.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Actuele versie certificatieschema

Op 1 mei 2017 heeft het CCV het certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties gepubliceerd.

CCV-Certificatieschema Levering Woningsprinkler-installaties versie 1.0 (bron: het CCV).