Toeleveranciers VBB systemen

Toeleveranciers voor VBB systemen kunnen gecertificeerd worden voor Levering en Onderhoud conform het CIBV certificatieschema Toeleverancier.

Het certificatieschema heeft betrekking op toeleveranciers die deelsystemen voor sprinklerinstallaties leveren of onderhouden ten behoeve van VBB-systemen. VBB staat voor Vast opgestelde Brandblus- en Beheerssystemen.

Er zijn twee deelscopes:

  • Toeleverancier van VBB deelsystemen
  • Toeleverancier van Onderhoud aan VBB deelsystemen

Het certificatieschema omschrijft de criteria waaraan Toeleveranciers moeten voldoen en de eisen aan de documenten die worden voorzien van het certificatiemerk.

Gezien het hiervoor vermelde is het vereist dat deze documenten zorgvuldig en op deskundige wijze worden opgesteld. De eisen die worden gesteld aan de opgestelde documenten zijn in het certificatieschema opgenomen. Het bedrijf dat volgens deze regeling is gecertificeerd moet borgen dat continue aan de eisen wordt voldaan.

Mede gezien de huidige beperkte beschikbaarheid van opleidingen betreffende toepassingsgebied is gekozen voor productcertificatie in plaats van persoonscertificatie of certificatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

De eisen voor borging van het toezicht op de kwaliteit van de Toeleveranciers VBB-systemen in dit certificatieschema zijn gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17065. Het certificatieschema zal in eerste instantie  niet onder RvA accreditatie worden uitgevoerd.

Aanvragen certificatie voor het CIBV certificatieschema Toeleverancier

Het aanvragen van certificatie van uw bedrijf door CIBV kan eenvoudig online.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Actuele versie certificatieschema’s

Op 20 juni 2017 heeft CIBV de eerste versie van het certificatieschema vastgesteld. De actuele versie kan via de onderstaande link worden gedownload.

CIBV Certificatieschema Toeleverancier versie 1.0