REOB: Onderhoud blusmiddelen

CIBV verzorgt REOB erkenning van onderhoudsbedrijven

REOB gecertificeerde bedrijven voeren onderhoud uit aan blusmiddelen. De organisatie van deze bedrijven voldoet aan het CCV REOB (betekenis REOB: Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) certificatieschema De monteurs hebben de REOB opleiding gevolgd.

RvA logo CIBV kleinstCIBV verzorgt de certificering van onderhoudsbedrijven voor blusmiddelen.  CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV en is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor het geldende certificatieschema; zie de RvA verrichtingenlijst.

REOB certificatiemerkDe bedrijven die CIBV voor het schema positief heeft beoordeeld, moeten het hiernaast afgebeelde CCV Certificatiemerk op de bekende gele onderhoudsetiketten afbeelden. Dit certificatiemerk op de gele onderhoudsetiketten is het herkenningsteken zijn dat blusmiddelen onder certificatie zijn onderhouden. De erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van het onderhoud door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft het onderhoud aan kleine blusmiddelen zoals draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Een erkend onderhoudsbedrijf kan de erkenning aantonen door middel van het certificaat.

Aanvragen certificatie

Het aanvragen van certificatie door CIBV is eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanvragen certificatie van deze website.

Op de pagina “Downloads REOB” is alle regelgeving te vinden alsmede de documenten die u voor de erkenning nodig heeft.

REOB erkende onderhoudsbedrijven

Door CIBV gecertificeerde bedrijven kunt u vinden onder Erkende bedrijven op deze website.

Voor het zoeken in het bestand van alle erkende bedrijven verwijzen wij u door naar de CCV website.