BORG: Inbraakbeveiliging

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties. Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat.

De BORG regeling 2005 Versie 2

De beoordelingsrichtlijn is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De beoordelingsrichtlijn (BRL) kunt u downloaden op de pagina Downloads.

In de beoordelingsrichtlijn komen de volgende activiteiten van certificatie-instellingen voor:

– Het verlenen van bedrijfserkenningen aan:

  • BORG Alarminstallateur: deelgebied 1;
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf: deelgebied 1+2+3;
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf: deelgebied 3.

– Het bewaken van de afgifte van Beveiligingscertificaten en Opleveringsbewijzen door BORG erkende bedrijven.

CIBV heeft licentie-overeenkomst met het CCV

In juli 2007 is het CCV een licentie-overeenkomst aangegaan met CIBV waarbij CIBV werkzaamheden mag uitvoeren als certificatie-instelling conform de beoordelingsrichtlijn BORG 2005.

CIBV verzorgt de certificering van bedrijven en controleert of deze aan de eisen van het certificatieschema BORG voldoen. Dit gebeurt aan de hand van audits en inspecties waardoor de constante kwaliteit gewaarborgd blijft. Marktpartijen en belanghebbenden steunen certificatieschema’s van het CCV.

Aanvragen certificatie

Het aanvragen van certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Erkende bedrijven

Door CIBV gecertificeerde BORG bedrijven kunt u vinden bij de Erkende bedrijven op deze website. Door CIBV erkende bedrijven zijn als enige gerechtigd het CIBV beeldmerk (logo) te gebruiken.

Voor het zoeken in het bestand van alle erkende BORG bedrijven verwijzen wij u door naar de CCV website Preventiecertificaat.

Overige informatie:

Risicoklasse indeling