BMI: Brandmeldinstallaties

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat brandmeldinstallatie biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

RvA logo CIBV kleinstCIBV verzorgt de certificering van branddetectiebedrijven, installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven voor de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties. CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor deze certificatieschema’s; zie de RvA verrichtingenlijst.

Meer informatie:

Certificatieschema’s Brandmeldinstallatie

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Deze schema’s zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema’s verwezen.
De schema’s bestaan uit drie delen:

Certificatieschema Type Bedrijf Type certificaat
Leveren Brandmeldinstallaties Branddetectiebedrijf Certificaat Brandmeldinstallatie
Installeren Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallatiebedrijf Attest Installatiewerk
Onderhoud Brandmeldinstallaties Brandmeldonderhoudsbedrijf Certificaat Onderhoud

De schema’s werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De geldende versie vindt u op de pagina BMI Downloads.

Erkenning van brandmeldbedrijven

Een bedrijf kan zich laten certificeren voor alle activiteiten (ontwerp / levering, installatie en onderhoud), of kan kiezen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld onderhoud. Zie hiervoor de certificatieschema’s op de pagina BMI Downloads.

Aanvragen certificatie als BMI-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan eenvoudig online.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.