↓ Spring naar submenu

Het examen

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding Watermisttechniek 1 die door OCB wordt georganiseerd.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

Meerkeuzevragen (20) 30min
Open vragen (5) 45min
Pauze  
Hydraulisch rekenen 90min
Pauze  
Projectopdracht 120min

 

Vaststellen eindcijfers

Om te slagen dient men een eindcijfer 6 of hoger te behalen per onderdeel.

Dit houdt in dat men voor de meerkeuzevragen 70% van de vragen goed dient te beantwoorden, en voor de overige onderdelen (open vragen, hydraulisch rekenen en de projectopdracht) 60%.

Toegestane materialen

  • schrijfgerei (zwart schrijvende pen)
  • een eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
  • de uitgereikte examenmaterialen
  • het door CIBV uitgereikte kladpapier

Bij de examenonderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpopdracht mag naast het bovenstaande het volgende op tafel aanwezig zijn:

  • een exemplaar van de NFPA 750 zonder aantekeningen
  • eenvoudig tekenmateriaal
  • lesmateriaal
  • niet programmeerbare rekenmachine

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eind- en toetstermen.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Overige informatie

Tijden: Één dagdeel tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestiging per e-mail  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

Top