↓ Spring naar submenu

In het examen zijn opgenomen de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 van de BRL 200
Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.2, 1 mei 2017. CIBV is door de Minister van Economische zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, als exameninstelling erkend voor het afgeven van certificaten voor personen voor f-gassen op het gebied van brandbeveiligingsapparatuur. Zie voor meer informatie de website van Infomil / Rijkswaterstaat Leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Het is ook mogelijk om uitsluitend voor deze “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” examen af te leggen. Het examen voor deze Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur wordt door CIBV afgenomen conform  BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.2, 1 mei 2017.

Certificaten

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen worden de volgende certificaten verstrekt:

  • Bij het slagen voor de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” verstrekt CIBV  het “Certificaat f-gassen voor personen”.*
  • Bij het slagen voor het volledige examen Blusgastechniek 1 wordt door CIBV het “Certificaat Vakbekwaamheid Blusgastechniek 1 Brandbeveiligingssystemen” verstrekt samen met het hiervoor genoemde “Certificaat f-gassen voor personen”.

Overzicht examens

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Het examen

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eindtermen, te downloaden onderaan deze pagina. Het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen. Het is niet mogelijk om het examen in een ander taal af te nemen.

Onderdelen per examen

Meerkeuzevragen F-gassen
Meerkeuzevragen Algemeen
Praktijk


Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Tijdens het praktijk examen bent u verplicht om werkschoenen te dragen.

Toegestane materialen

  • Uitsluitend een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine (is echter niet nodig voor het examen)
  • Er mag géén gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen en/of lesmateriaal
Top