↓ Spring naar submenu

Diploma Monteur Mechanische Beveiliging / kluisverankeraar (MMB®)

In de BORG regeling van het CCV en de erkenningsregeling van de VEB is nu al vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd kunnen worden op het gebied van Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging. Voor de VEB is dit examen van belang voor het behalen van de titel Specialist Inbraak Beveiliging (SIB). Maar de markt en de eisen in de VRKI vragen uitdrukkelijk om vakbekwaamheid als installatiedeskundige bouwkundige beveiliging.

Het diploma TBMB® gaat vooral over risico-inschatting in relatie tot bouwkundige beveiliging, het maken van bouwkundige beveiligingsplannen en beoordelen van bestaande bouwkundige inbraakvertragende voorzieningen.

De installatiedeskundige bouwkundige beveiliging kan bij CIBV het examen Monteur mechanische Beveiliging/kluisverankeraar afleggen. Het examen MMB® bestaat uit twee onderdelen: een theoretische toets en een uit te voeren praktijkopdracht (Installeren van bouwkundige beveiliging en verankeren van een kluis).

Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen, met 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Voor het maken van het examen hebben de kandidaten 90 minuten de tijd. Op het examen mag geen gebruik worden gemaakt van naslagwerken of documenten.

Het praktijkexamen bestaat uit 3 onderdelen. Naast beoordelen van inbraakwerende producten maakt het zelf monteren van één of meerdere sloten en het verankeren van een kluis, deel uit van het examen. Duur: 120 Minuten.

Voor het verkrijgen van het diploma MMB® moeten beide onderdelen met een 6 of hoger worden afgesloten. Een voldoende voor één van de onderdelen blijft 2 jaar geldig.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Top