↓ Spring naar submenu

Monteur Beveiligingssystemen

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd moeten zijn.
Het diploma MBV is te behalen door het MBV examen met positief resultaat af te leggen bij CIBV.

Om in het bezit te komen van een diploma  Monteur Beveiligingssystemen (MBV), dient men te slagen voor de tentamens MBV Praktijk en MBV Theorie.  Als men voor 1 van deze examens slaagt ontvangt men hiervoor een certificaat. Certificaten van deelexamens blijven 2 jaar geldig.

Het MBV examen is gebaseerd op de geldende eindtermen, deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

MBV Theorie

Het examen MBV theorie bestaat uit 50 meerkeuze vragen.
Duur: 90 minuten

MBV Praktijk

Het examen MBV praktijk bestaat uit praktijkopdrachten. Het praktijkexamen is afgestemd op de apparatuur die tijdens de opleiding MBV Praktijk is toegepast.

Voor het MBV Praktijk kan een vrijstelling worden aangevraagd.
Een vrijstellingsverklaring kan worden ingediend door de werkgever als aan de voorwaarden wordt voldaan welke genoemd zijn in het aanvraag formulier.
Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Tevens is het mogelijk om op aanvraag een praktijkexamen in eigen bedrijf af te laten nemen. De eindtermen blijven van kracht. Voor iedere aanvraag volgt dan een offerte op maat.

Aanmelding

De aanmeldingstermijn voor het theorie examen sluit 2 weken voor de examendatum.
Kijk in het overzicht voor de actuele data van de theorie examens: Eerstvolgend examen

De aanmelding voor het Praktijk gedeelte geschied via de opleider.
Dit hoeft de kandidaat niet zelf te doen.

Wettelijke grondslag MBV examen

In de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus staat:

Artikel 11. (alarminstallateurs)

  1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.
  2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:
    1. het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV)
    2. het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)
    3. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.
Top