Beperkt bereikbaar vanwege telefoniestoring - Lees meer
↓ Spring naar submenu

Het examen

Dit betreft het examen dat volgt op de cursus Onderhoud en beheer Blusschuimtechniek.

Onderdelen per examen

Meerkeuzevragen 60 min.
Open vragen 45 min.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

  • Uitsluitend een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement en de eind- en toetstermen.

Overzicht examens

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Overige informatie

Tijden: Één dagdeel tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestiging per e-mail  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

Top