↓ Spring naar submenu

In de BORG regeling van het CCV is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd kunnen worden op het gebied van Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging. Voor de VEB is dit examen van belang voor het behalen van de titel Specialist Inbraak Beveiliging (SIB). Het is mogelijk om het diploma TBMB te behalen via CIBV.

Toetsuitvoering Theorie

De theorie wordt getoetst d.m.v. 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Voor alle correct beantwoorde vragen kunnen samen 50 punten worden behaald.
Voor het maken van het examen hebben de kandidaten 90 minuten de tijd. Het examen wordt uitsluitend afgenomen in het Nederlands. Het is mogelijk om het examen mondeling af te nemen. Dit wordt op aanvraag gedaan, hiervoor kan een mail gestuurd worden naar: examen@cibv.nl.
Tijdens het examen mag géén gebruik worden gemaakt van naslagwerken of documenten. Het examen TBMB bestaat uit twee onderdelen: theoriekennis en praktijkkennis (case examen). Voor het verkrijgen van het diploma TBMB moeten beide onderdelen met een 6 of hoger worden afgesloten. Een voldoende voor één van de onderdelen blijft 2 jaar geldig.

Toetsuitvoering Praktijk

Toetsing d.m.v. minimaal 20 open vragen. Voor alle correct beantwoorde vragen kunnen tezamen 100 punten worden behaald. Het maximaal te behalen aantal punten per vraag wordt door de examencommissie bepaald tussen 1 en 5 punten, zodanig dat het totaal van alle vragen 100 is. Norm: 60% van het maximum te behalen aantal punten is een 6. De examencommissie heeft het recht op basis van de uitslag van het examen deze norm met maximaal 5% te verhogen of verlagen. Het examen TBMB bestaat uit twee onderdelen: theoriekennis en praktijkkennis (case examen). Voor het verkrijgen van het diploma TBMB moeten beide onderdelen met een 6 of hoger worden afgesloten. Een voldoende voor één van de onderdelen blijft 2 jaar geldig.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Duur 90 Minuten

Top