Nieuws » Blusgas

Blusgas certificatieschema LPS 1233 deel 4 gewijzigd

De Commissie van Deskundigen Blussystemen (CCV Deskundigenpanel VBB-systemen) heeft op 5 december 2013 het gewijzigde deel 4 (blusgas) van de LPS 1233 (versie 3.3) geaccepteerd. De belangrijkste wijzigingen in dit schema zijn: deelcertificatie is nu geregeld (b.v. als de aansturing buiten levering …

Lees meer

Overig Blusgas nieuws