Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

De Commissie van Deskundigen Blussytemen (Deskundigenpanel VBB-systemen) heeft een besluit genomen omtrent de herkeuring (o.a. hydrostatisch beproeven) van blusgasflessen.

Tot nu toe vormde het verlopen van de keuringstermijn (normaliter 10 jaar na inslagdatum) een reden voor afkeur bij inspectie. Onderzoek van VEBON blusgasinstallatiebedrijven heeft uitgewezen dat, naast de blusgasvoorschriften zelf, alleen de ADR geldt. Op grond van de ADR (2013) is bij gevulde flessen het verstrijken van de termijn op zich geen reden om de flessen te onderzoeken en beproeven. Na verstrijking van de termijn zijn onderzoek en beproeving slechts geëist als de flessen moeten worden hervuld, bijvoorbeeld na een blussing. E.e.a. is in lijn met de normen NEN-EN 1968:2002 en NEN-EN 1803:2002

Het besluit verschaft hierover duidelijkheid waardoor het verstrijken van de termijn voor inspectie-instellingen geen reden meer vormt om de blusgasinstallatie af te keuren.

Wel van belang is dat de blusgasflessen niet aan abnormale of schadelijke omstandigheden zijn blootgesteld. Het blusgasinstallatiebedrijf dient dan ook bij het jaarlijkse onderhoud de uiterlijke staat van de blusgasflessen te controleren en afwijkingen te rapporteren aan de gebruiker/eigenaar van de blusgasflessen. Ook moet er na 10 jaar rekening worden gehouden dat hervulling meer tijd in beslag neemt. Lees meer hierover in de flyer van de VEBON blusgasinstallatiebedrijven.

Het besluit is in de gecombineerde besluitenlijst opgenomen (besluit nr. 53 van de Besluitenlijst van oktober 2013).

De besluitenlijst is te vinden op de pagina van de Commissie van deskundigen of download de besluitenlijst van Oktober 2013 direct vanuit dit nieuwsbericht.

Top