Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft de vindbaarheid van de besluitenlijst en interpretaties van het deskundigenpanel VBB-systemen verbeterd. Brandblussystemen (VBB-systemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en in gebouwen geïnstalleerd om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken.

Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht om:

  • technische vragen en
  • interpretatievraagstukken

over de toepassing van normen en voorschriften voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) te beantwoorden.

Hieronder vindt u de besluiten die het deskundigenpanel VBB-systemen hierover heeft genomen.

Besluitenlijst Deskundigenpanel
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Geldende besluiten;
  • Besluiten die van toepassing zijn op bestaande VBB-systemen, maar niet meer gebruikt kunnen worden in het kader van ontwerp en levering van nieuwe VBB-systemen;
  • Besluiten die vervallen zijn en niet meer kunnen worden gebruikt.

Periodiek worden de besluitenlijsten geactualiseerd. De besluitenlijsten staan nu onder een aparte knop op de website van het CCV.

Vastgestelde interpretaties van normen
Vastgestelde interpretaties van normen staan nu ook, maar op een andere aparte knop op de website van het CCV.

Top