Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft in juni een aantal besluiten genomen die voor blusgasinstallaties van belang zijn.

Voorin staat een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Aangepast in v. 1.4 t.o.v. v. 1.3:

  • Besluit 10.1 Slangen is vervallen. Het besluit werd op verschillende wijze geïnterpreteerd. Het vervallen van het besluit houdt in de praktijk in dat de van toepassing zijnde norm (voorschrift) moet worden aangehouden om na te gaan wanneer slangen moeten worden vervangen.
  • Besluit 11.1 CO2 proefblussing is aangepast. Eén van de aanpassingen is dat de mogelijkheid van een 10% proefblussing is vervallen.

U vindt de besluiten in de bijgewerkte besluitenlijst op de desbetreffende pagina van de website van het CCV.

Bron: Het CCV

Top