Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Onlangs heeft de PGS Beheerorganisatie de concept-Handreiking voor het opstellen van een UPD voor een VBB-systeem gepubliceerd, met daarin een blauwdruk voor een UPD voor een VBB-systeem in het kader van PGS 15. U vindt dit concept-document op de betreffende pagina van de officiële PGS website.

Commentaar op de concept-Handreiking is mogelijk tot 1 juli 2016.

Top