Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De Commissie van Deskundigen Blussystemen (Deskundigenpanel VBB-systemen) heeft een aantal nieuwe en aangepaste besluiten gepubliceerd op het gebied van sprinklerinstallaties.

Het betreft de volgende besluiten:

  • Nieuw besluit Bewaking en signalering van een sprinklersectie volgens NEN-EN 12845+A2+NEN 1073: één groene led voor alle afsluiters toegestaan
  • Nieuw besluit Drukontlastvoorzieningen blusgasinstallaties: voortaan moet ook met onderdruk rekening worden gehouden
  • Een nieuwe aanpassing van het besluit over watermeters
  • Aangepast besluit Flowmeters, mobiel zoals de Fisher & Porter flowmeters en de Metraflex flowmeters

De besluiten zijn in de gecombineerde besluitenlijst van April 2014 opgenomen.

De besluitenlijst van April 2014 is te vinden op de pagina van de Commissie van Deskundigen.

Top