Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Concept Technische Bulletins voor commentaar gepubliceerd
Het concept-TB 74B ‘Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen’ is voor commentaar gepubliceerd. U kunt uw reactie geven tot 1 november aanstaande. Het concept-TB 80 ‘Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties’ is ook voor commentaar gepubliceerd. Reageren kan tot 1 december van dit jaar. Meer informatie en de mogelijkheid tot reageren vindt u op de website van het CCV.

Sprinklerbeveiliging: interpretaties obstructieregelgeving
Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft op 30 september 2016┬ádrie interpretaties vastgesteld voor de sprinklernorm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. Ze gaan over belemmering van het sprinklersproeipatroon, in het jargon ‘obstructies’ genoemd. U vindt de nieuwe interpretaties op de website van het CCV.

Besluitenlijst deskundigenpanel VBB-systemen
Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft de Besluitenlijst aangepast. Besluit 3.9 over het in beton instorten van sprinklerleidingen is vervallen in verband met verschijnen van interpretatiebesluit 2016-3 (Red.: inmiddels opgenomen in NEN 1073 17.1.5). Het derde deel van Besluit 11.2 Certificatie blusgasinstallatie gaat over toepassing van andere onderdelen dan vermeld in de oorspronkelijke systeemkeur; dit deel is aangevuld met een bepaling over de demper-blaasmond-combinatie.

Top