Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De Commissie van Deskundigen Blussystemen (CCV Deskundigenpanel VBB-systemen) heeft op 5 december 2013 het gewijzigde deel 4 (blusgas) van de LPS 1233 (versie 3.3) geaccepteerd.

De belangrijkste wijzigingen in dit schema zijn:

  • deelcertificatie is nu geregeld (b.v. als de aansturing buiten levering valt)
  • het minimum aantal te certificeren installaties is vastgelegd
  • de aanmeldprocedure en het traject van voorlopig naar volledige erkenning is naar aanleiding van praktijkervaringen bijgesteld
  • de door het blusgasinstallatiebedrijf te verzorgen rapportage bij certificatie is vereenvoudigd

De wijzigingen zijn voorbereid in Werkgroep G van de Commissie van Deskundigen Blussystemen.

LPCB/BRE is eigenaar van het LPS 1233 certificatieschema en heeft recent goedkeuring gegeven aan de wijzigingen en publicatie ervan.

Het gewijzigde deel 4 van het LPS 1233 certificatieschema is vanaf vandaag te downloaden vanaf de CIBV webpagina LPS 1233 Downloads.

 

Top