Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Op 1 juli 2015 is de certificatie van blusgasinstallatiebedrijven conform LPS 1233 vervangen door certificatie conform CIBV 1233.

Alle bestaande certificeringen van blusgasinstallatiebedrijven voor LPS 1233 zijn overgezet naar CIBV 1233.

Het certificatieschema CIBV 1233 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de laatste versie van het LPS 1233 certificatieschema.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Alle vermeldingen en verwijzingen naar BRE, LPCB en LPS zijn vervangen door verwijzingen naar CIBV.
 2. Het blusgasinstallatiebedrijf verstrekt nu ook onderhoudscertificaten voor het onder certificaat uitgevoerde onderhoud. Voor de steekproef geldt het volgende:
  • Één steekproefbeoordeling per 50 afgegeven onderhoudscertificaten met een minimum aantal steekproeven per jaar van de vierkantswortel (afgerond naar boven) uit het totaal aantal onderhoudsmonteurs (met een minimum van 2)
 3. Voor nieuwe installaties is de frequentie van de steekproefinspecties aangepast :
  Afhankelijk van de aard en omvang van de blusgasinstallatie dient middels steekproeven een certificatiebeoordeling plaats te vinden door de Inspectie Instelling. Hierbij geldt het volgende:

  • een enkel-zone installatie, voor de beveiliging van één ruimte, tot max. 500 m3, een steekproeffrequentie van 1:5 (met minimum 1 per jaar)
  • elke meer-zone installatie (sectie-afsluiters) of een enkel-zone installatie voor ruimten > 500 m3, een steekproeffrequentie van 1:1

De CIBV 1233 is te downloaden vanaf de pagina Downloads CIBV 1233

Top