Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Op 1 mei 2018 heeft het CCV een geactualiseerde versie van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) gepubliceerd, de VRKI 2.0. De VRKI dient om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen en passende beveiligingsmaatregelen te kiezen.

De essentie
De VRKI 2.0 is teruggebracht naar de essentie, namelijk het inschatten van de inbraakrisico’s en het uitleggen van de daarbij behorende verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen. De vernieuwing van het instrument zorgt ervoor dat beveiligers en installateurs gemakkelijker advies op maat kunnen geven aan hun klanten.

De grootste wijzigingen
De VRKI is opgesplitst in twee delen; deel A en deel B.
Deel A is de methode waarmee de risicoklasse bepaald wordt met daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B geeft inzicht in deze beveiligingsmaatregelen. Aan deel A is het intakedocument toegevoegd, waardoor de intake niet langer vormvrij is. Hierin kunnen de wensen van de klant beter worden beschreven, evenals de geconstateerde risicoklasse en geadviseerde maatregelen. Bovendien worden de gerealiseerde maatregelen aangegeven op de kwaliteitsdocumenten Opleveringsbewijs en Certificaat. Indien er geen eisende partij is, is er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Op die manier weten beveiligers, verzekeraars én hun klanten direct dat er is voldaan aan alle eisen en wensen.

Publicatie en overgangstermijn
Vanaf 1 mei 2018 mag VRKI 2.0 worden gebruikt. Er zal echter wel een overgangstermijn worden gehanteerd tot 1 januari 2019. Vanaf deze datum wordt VRKI 2.0 definitief en mogen oudere versies niet meer worden gebruikt.

Downloads
De VRKI 2.0 documenten zijn te downloaden via de pagina  BORG waar alle voor BORG certificatie van toepassing zijnde documenten beschikbaar zijn.

Top