Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

NPR 2576:2018 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen gepubliceerd
Na het uitkomen van NEN 2535:2017, de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 en recent nog de NEN 2654-2:2018, is het tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576. Deze beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Dit is van groot belang om een juiste en certificeerbare installatie te maken.

Doel functiebehoud
Dit meldt de website van NEN. Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg, is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten. Het doel van functiebehoud is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

Hoe om te gaan met de NPR 2576:2018
Vanuit de NEN 2535:2009 wordt verwezen naar de NPR 2576:2005. De NEN 2535:2017 is echter nog niet opgenomen in bijlage 1 van de regeling bouwbesluit. Ook vanuit de CCV Certificatieschema’s worden de laatste versies van de NEN 2535 en NPR 2576 nog niet benoemd. CIBV hanteert de genoemde versies zoals deze in de verschillende certificatieschema’s zijn opgenomen. Een kanttekening hierbij is dat het gaat om een NPR, kortom een richtlijn, geen norm.

De NPR 2576:2018 is te bestellen via de Normshop van NEN.

Top