Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Het CCV heeft op 1 mei 2018 het CCV-certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging 1.0 gepubliceerd.

Hiermee is het mogelijk om als opsteller van uitgangspuntendocumenten (UPD), Programma’s van eisen (PvE) e.d. beoordeeld te worden voor het opstellen van gecertificeerde UPD’s op basis van een CCV certificatieschema. Positief beoordeelde UPD opstellers zullen daarmee te vinden zijn op de CCV website waar alle leveranciers van CCV-gecertificeerde producten en diensten kunnen worden gevonden.

Scope van certificatie
Organisaties kunnen zich laten certificeren voor het opstellen van:

  • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging
  • Specificaties brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging bevat o.a. de beschrijving van de situatie, de brandveiligheidsrisico’s, het doel van de brandbeveiliging, de gemaakte keuzes en een of meerdere specificaties brandbeveiliging.

Een specificatie brandbeveiliging is de invulling van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor een installatietechnische maatregel, de bouwkundige of de organisatorische maatregelen en is onderdeel van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging. Voorbeeld: een bouwkundige specificatie bevat de uitgangspunten voor (sub)brandcompartimentering en brandwerendheidseisen aan scheidingen.

CIBV als certificatie-instelling voor dit schema
CIBV heeft naar aanleiding van de publicatie van dit schema een aanvraag bij het CCV gedaan voor een licentie voor uitvoering van dit schema. CIBV heeft op basis van een eigen schema al sinds 2011 opstellers van uitgangspuntendocumenten gecertificeerd. CIBV zal bij een volgende beoordeling van een UPD opsteller het CCV schema hanteren voor de beoordeling van deze bedrijven. Zodra alle bedrijven zijn gecertificeerd voor het CCV schema zal het eigen CIBV schema worden ingetrokken.

Het certificatieschema en meer informatie over certificatie door CIBV voor dit certificatieschema vindt u op de betreffende pagina van de CIBV website.

Een toelichting van het CCV is te vinden op de website van het CCV:
https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/uitgangspuntendocument-brandbeveiliging/.

Top