Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft op 16 januari 2015 een verbeterde versie 2.0 van de CCV certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd.

De Raad voor Accreditatie heeft besloten dat op basis van deze versie certificatie onder accreditatie kan worden uitgevoerd. CIBV zal aan de RvA vragen een beoordeling uit te voeren voor uitbreiding van accreditatie met deze certificatieschema’s.

De geldende versie van deze certificatieschema’s vindt u op de pagina Ontruimingsalarminstallaties.

Top