Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft op 28 januari 2015 een nieuwe versie van de VRKI-documenten gepubliceerd. Hierin zijn de aanpassingen verwerkt die het Deskundigenpanel Inbraak in het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

Wijzigingen:

  • de attractiviteitslijst geactualiseerd met o.a. de categorie ‘zonnepanelen en omvormers’
  • voor kleine ruimten is er een afwijkingsmogelijkheid toegevoegd voor de eis van twee luid alarmgevers
  • de term ‘safe’ is vervangen voor ‘kluis’ en de verwijzing naar de normering voor kluizen is gecorrigeerd
  • aan de VRKI Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen is een bijlage 2 toegevoegd over het veilig opbergen van schoolexamens
  • de verwijzingen naar PKVW-documenten zijn geactualiseerd.

Ingangsdatum en gebruik door BORG-bedrijven

De VRKI documenten versie februari 2015 gaan in op 1 februari 2015 en vervangen dan de bestaande VRKI documenten versie maart 2014. De VRKI-kaart over alarmtransmissie blijft ongewijzigd.

Voor BORG-gecertificeerde bedrijven komt er binnenkort een wijzigingsblad voor het CCV-certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. In dat wijzigingsblad wordt aangegeven per wanneer het werken met de VRKI-documenten 2015 verplicht is.

De documenten zijn beschikbaar op de pagina BORG, waar u alle voor certificatie van inbraakbeveiliging noodzakelijke documenten aantreft, maar ook een link naar de vorige versies van deze documenten.

Top