Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

Sprinklers bij liftinstallaties

Het Deskundigenpanel VBB-systemen (Commissie van Deskundigen Blussystemen) heeft een besluit genomen over het toepassen van interpretatie LA02 van SBCL voor sprinklers bij liftinstallaties

Het besluit is in de gecombineerde besluitenlijst van December 2014 opgenomen. Deze is te vinden op de pagina van de Commissie van Deskundigen.

Opnieuw voor commentaar: concept-Technisch Bulletin 79 over beugeling van sprinklerleidingen

Tijdens het laatste overleg van de CvD Blus/deskundigenpanel VBB-systemen op 11 december 2014 is afgesproken dat het concept-Technisch Bulletin 79 over beugeling van sprinklerleidingen opnieuw voor commentaar gepubliceerd wordt.  Een vorige versie was al eerder ter commentaar gepubliceerd maar er zijn zo veel veranderingen aangebracht dat het deskundigenpanel een nieuwe publicatie voor commentaar zinvol acht.  Het concept-TB 79 staat op de pagina voor Concept Technische Bulletins voor commentaar van website van het CCV.

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2015 commentaar indienen. In de volgende nieuwsbrief van het CCV verschijnt een bericht over de publicatie van het concept-TB 79 voor commentaar.

Interpretatiebesluiten Deskundigenpanel VBB-systemen

De CvD Blus/deskundigenpanel VBB-systemen heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen en voorschriften voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen).

De op 11 december 2014 genomen interpretatiebesluiten op EN 12845+A2+NEN 1073 hebben met name te maken met de eis van normconformiteit bij de VBB productcertificatieschema’s van het CCV. De interpretatiebesluiten zijn voorbereid door de Commissie Techniek van de NOVB (VSI) en Werkgroep C van het Deskundigenpanel VBB-systemen. Het betreft de volgende interpretatiebesluiten:

 • Grote producten onder ESFR – interpretatie FM 8-9
 • Interpretatie 2014-01 – EN 12845+A2+NEN 1073 – vertaalfouten en verschrijvingen
 • Interpretatie 2014-02 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 4.3 – blokplan
 • Interpretatie 2014-03 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 4.4.2 – samenvattingsoverzicht
 • Interpretatie 2014-04 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 8.4 en 10.3.1 – bereikbaarheid pompkamer
 • Interpretatie 2014-05 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 11.1.2.1 – antivriessecties
 • Interpretatie 2014-06 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 11.1.2.2 – dubbele tracing
 • Interpretatie 2014-07 – EN 12845+A2+NEN 1073 hoofdstuk 12 – verdeling en plaats sprinklers
 • Interpretatie 2014-08 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 12.4.2 – afstand spraysprinkler tot plafond
  Interpretatie 2014-09 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 12.4 – draftstops en veranderende plafondhoogte
 • Interpretatie 2014-10 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 13.4.1 – ontwerp sproeidichtheid
 • Interpretatie 2014-11 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 17.2.2 – beugelafstand mechanische koppelingen
 • Interpretatie 2014-12 – EN 12845+A2+NEN 1073 par 20.1.3 – voldoende vervangingssprinklers
 • Interpretatie 2014-13 – EN 12845+A2+NEN 1073 bijl D 3.7.A – LED-signalering bewaakte afsluiters

De interpretatiebesluiten worden gepubliceerd op de pagina voor  Interpretatiebesluiten Deskundigenpanel VBB-systemen van de website van het CCV.

 

Top