Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Vanaf 2008 stelt CIBV de ‘Sprinklerstatistiek’ samen. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt van de door gecertificeerde sprinklerinstallateurs gemonteerde sprinklerinstallaties in Nederland.

De sprinklerstatistiek over het jaar 2022 is nu gereed.

De gegevens worden verzameld door gecertificeerde sprinklerinstallateurs. Vanaf 2021 worden de gegevens van de door CIBV gecertificeerde installateurs direct uit het certificatenportal van CIBV betrokken. Daardoor kan de komende jaren de statistiek direct na het afronden van het voorafgaande jaar worden samengesteld.

Nieuw is dat nu ook is opgenomen hoe vaak bepaalde voorschriften bij onderhoud van sprinklerinstallaties worden toegepast in Nederland.

Via de volgende link is deze te downloaden: Statistiek Sprinklerinstallaties | CIBV

Certificering is de waarborg dat de installatie de beveiliging biedt die ervan mag worden verwacht. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat een gecertificeerde sprinklerinstallatie paraat om een beginnende brand te beheersen of in de kiem te smoren.

Top