Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft op 22 februari een certificatieafspraak samenhang basisgegevens voor onderhoud gepubliceerd.

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema’s Onderhoud Brandmeldinstallaties versie 6.0 en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties versie 5.0, is na overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder overeenstemming over nadere invulling van de beoordeling van de basisgegevens.

In de genoemde certificatieschema’s onder artikel 3.2.6 is er aandacht voor de beoordeling van de basisgegevens. Niet alleen welke gegevens er voorafgaand aan het onderhoud moeten zijn, maar ook dat documenten inhoudelijk niet tegenstrijdig zijn en overeenstemmen met de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie zoals aangetroffen. Echter gaf dit voor de certificatiehouders een onwerkbare situatie, zij moesten dit voor het onderhoud kenbaar maken aan de opdrachtgever en/of beheerder.

Middels deze certificatieafspraak wordt duidelijker gemaakt dat als basisgegevens voor het onderhoud (als bedoeld in 3.2.6) ontbreken, de documenten inhoudelijk tegenstrijdig zijn of niet overeenstemmen met de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie zoals aangetroffen, het onderhoudsbedrijf de opdrachtgever en/of de beheerder daarover tijdens of aansluitend aan het onderhoud moet informeren.

Downloaden: Certificatieafspraak 2023-04 Samenhang basisgegevens voor onderhoud

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top